Andreja Todorović

Planiranje i organizovanje predstavljaju preduslov dobrog funkcionisanja svakog kolektiva, pa i sportskog kluba. Obzirom da okosnicu našeg kluba čine mladi ljudi kreativnog duha i velikih organizatorskih sposobnosti, koji su iskreno posvećeni daljem razvoju badmintona, spremni smo da se i u narednom periodu još više posvetimo daljem razvoju kluba.

Osvojene medalje naših najmlađih takmičara, dokazali su da rad sa mladima daje rezultate, pa će i jedan od primarnih zadataka u toku 2010.godine, biti dalje proširivanje igračkog kadra, i stalno poboljšavanje trenažnog procesa i uslova rada samog kluba.

Klub je od prethodne godine uključen u budžet Grada Kragujevca, što je svim članovima poboljšalo uslove za treninge, i samim tim stvorilo optimalne uslove za postizanje još boljih rezultata u narednom periodu.

Imajući u vidu odgovornost koju nose dobri rezultati iz prethodnog perioda, naši budući planovi će biti usmereni na implementiranje iskustava sa raznih međunarodnih kampova u trenažni proces badminton kluba RAVENS KG.

Takođe, planiraju se i nove promocije badmintona u Kragujevcu, koje bi dovele do povećanog broja članova kluba, a samim tim bi imali i veći izbor za selekciju kvalitetnog igračkog kadra.

2009.godine je dolazak danskog trenera neminovno uticao na još veću popularnost i interesovanje za badminton sportom u kragujevcu, i time dodatno doprinelo promociji ovog olimpijskog sporta u našem okruženju.

Takođe, pred nama je i organizacija 8. po redu sada već tradicionalnog turnira A kategorije u Kragujevcu, pod nazivom Trofej Kragujevca u badmintonu “KG OPEN 2010”. Planirani termin je krajem oktobra 2010., a nadamo se da će ovaj turnir biti organizovan u sklopu proslavljanja oktobarskih svečanosti u Kragujevcu.

Planiramo i produbljivanje saradnje sa badminton klubom iz Židlohovica u Češkoj republici, pa se u skladu sa tim već radi na realizaciji nove posete naših članova ovom češkom klubu u predgrađu Brna, u toku leta 2010.godine. Takođe, u planu je uspostavljanje saradnje i sa još nekim inostranim klubom, sa ciljem dalje razmene iskustava sa zemljama u kojima je badminton daleko razvijeniji nego u Srbiji.

Popularizacija i omasovljavanje badmintona u našem gradu nam je donela i veliki broj onih koji bi da se ovim olimpijskim sportom bave samo rekreativno, pa ćemo pružiti svoj napor da i njima izađemo maksimalno u susret.

© 2008 Badminton Klub Kragujevac „Ravens KG“
Programirano sa TYPO3 › sasasem.com

HOL DRUGE KRAGUJEVAČKE GIMNAZIJE

Ponedeljak, od 20 do 23

  • juniori od 20:00 do 21:00 (II tim)
  • seniori od 21:00 do 23:00

Utorak, od 20 do 23

  • juniori od 20:00 do 21:00 (III tim)
  • seniori od 21:00 do 23:00

Četvrtak, od 20 do 23

  • juniori od 20:00 do 21:00 (II tim)
  • seniori od 21:00 do 23:00

Subota, od 10 do 13

  • juniori od 10:00 do 11:00 (III tim)
  • seniori od 11:00 do 13:00 (singl)

Nedelja, od 16 do 19

  • klizni termin (individualni treninzi)