Andreja Todorović

Tačan naziv sportskog saveza - BADMINTON SAVEZ SRBIJE
Datum osnivanja sportskog saveza - 19.09.1993.
Adresa sportskog saveza - ul. Ada Ciganlija 1, 11030 Beograd
Telefoni sportskog saveza - +381 11 3055 346
Fax sportskog saveza - +381 11 3055 347
E-mail adresa sportskog saveza - office@badminton.org.rs
WWW adresa sportskog saveza - www.badminton.org.rs
Tekući račun - 355-1033392-72

Upravni odbor saveza čine:

Generalni sekretar sportskog saveza
Andreja Andrić,

Predsednik Upravnog odbora
Radomir Jovović,

Član Upravnog odbora
Barbir Milan,

Član Upravnog odbora
Tamara Koštro,

Član Upravnog odbora
Radomir Kosojević.

© 2008 Badminton Klub Kragujevac „Ravens KG“
Programirano sa TYPO3 › sasasem.com

HOL DRUGE KRAGUJEVAČKE GIMNAZIJE

Ponedeljak, od 20 do 23

  • juniori od 20:00 do 21:00 (II tim)
  • seniori od 21:00 do 23:00

Utorak, od 20 do 23

  • juniori od 20:00 do 21:00 (III tim)
  • seniori od 21:00 do 23:00

Četvrtak, od 20 do 23

  • juniori od 20:00 do 21:00 (II tim)
  • seniori od 21:00 do 23:00

Subota, od 10 do 13

  • juniori od 10:00 do 11:00 (III tim)
  • seniori od 11:00 do 13:00 (singl)

Nedelja, od 16 do 19

  • klizni termin (individualni treninzi)